چگونه برای سفر از نظر بودجه بندی برنامه ریزی کنیم؟

چگونه برای  سفر از نظر بودجه بندی برنامه ریزی کنیم؟ برای بسیاری از مردم بودجه بندی برای سفر به عنوان گامی مهم تلقی می شود و حتی از آن به عنوان اولین گام در تصمیم گیری برای سفرها یاد می کنند. با این حال این کار بسیار راحت تر از این است که تا نیمه […]

ده حقیقت جالب در مورد مسافرت بر اساس نظریات علمی

پیش از این که رهسپار سفر شوید و تمام وسایل الکترونیکی خود را خاموش کنید تا از لحظه استفاده کنید (چون معمولا این کاریست که انجام می دهید، این طور نیست؟) نگاهی به آخرین تحقیقات علمی که برخی از رازهای مسافرت و داشتن حس خوب را آشکار میکنند بیندازید. اگر از غرب به شرق سفر […]