روز ملی تهران، روز پایتخت ایران اسلامی

روز ۱۴ مهر ماه بر اساس تصویب شورای فرهنگ عمومی تهران به عنوان روز ملی تهران، روز پایتخت ایران اسلامی تصویب شد، و قرار است در تقویم ملی هم این روز تحت این عنوان به ثبت برسد. بیش از ۲۰۰ سال از تعیین شهر تهران به عنوان پایتخت کشور می‌گذرد و طی این مدت تهران […]