قطار گردشگری به کویر

 قطار گردشگری به کویر در راستای توسعه صنعت گردشگری، شرکت حمل و نقل ریلی رجا قطار گردشگری کویر (تهران-کاشان) را راه‌اندازی می‌کند.  معاون اجرایی شرکت حمل و نقل ریلی رجا با اعلام این خبر افزود: این قطار برنامه‌ای یک روزه، هر هفته پنجشنبه حرکت کرده که آغاز این حرکت از ۲۳آبان ماه ۱۳۹۸ساعت ۶:۲۰ از […]