پارک ملی سرنگتی تانزانیا در اکوسیستم سرنگتی در مناطق مارا وسیمیواست. که به دلیل مهاجرات های سالیانه هزاران گاو سفید، گورخر و تمساح­ها و همچنین عسل این منطقه شهرت بسیار زیادی دارد.

نام “سرنگتی” تقریبا از کلمه استفاده شده توسط کودکان ماسایی برای توصیف منطقه، Siringet، گرفته شده است.  این پارک ۱۴،۷۵۰ کیلومتر مربع را پوشش می دهدکه شامل دشت های چمنزار، ساوانا، جنگل های رودخانه ای و جنگل ها می­باشد.  این پارک در شمال غربی تانزانیا واقع شده و در مرز کنیا با شمال با مرز مازای مارا می­ باشد.