نوروزگاه سال ۱۳۹۷

آموزشگاه آوای میراث آریایی مفتخر است به برگزاری نوروزگاه استان البرز برای دومین سال پی در پی . منبع : موسسه گردشگری آوای میراث آریایی